18 november 2014

Componist Haydn en de rozenkrans

De bekende componsist Haydn was zeer katholiek. Aan het begin van al zijn partituren zette hij 'In nomine Domini' (In de naam van de Heer) of 'Soli Deo gloria' (Alleen aan God zij eer).
Wanneer hij tijdens het componeren geen inspiratie meer had stond hij op van zijn piano en begon de rozenkrans te bidden. 'Dat werkte altijd' getuigde hij.

Op het eind van zijn leven had hij last van vertigo (draaiduizeligheid). Als hij dan achter de piano zat en hij kreeg er last van, pakte hij zijn rozenkrans en begon te bidden: 'zijn enige troost.'