5 april 2015

Zalig Pasen


Alleluia! 
Christus is verrezen! Hij is waarlijk verrezen!
Zalig Pasen!


Pasen verrijzenis van Jezus geschilderd door Fra Angelico