18 juni 2022

‘s Werelds oudste man bid dagelijks de RozenkransZijn naam is Juan Vicente Pérez Mora, hij is Venezolaans, houdt van zijn katholieke geloof, bidt twee keer per dag de rozenkrans en staat in het Guinness Book of World Records vermeld als de oudste man ter wereld.


Mora werd geboren op 27 mei 1909 en werd onlangs 113 jaar.

In een artikel dat de website van de Guinness World Records op 17 mei publiceerde, zei Mora dat zijn geheim voor een lang leven is "hard werken, uitrusten op vrije dagen, vroeg naar bed gaan, elke dag een glas aguardiente drinken, God liefhebben en Hem altijd in je hart dragen".
Aguardiente is een sterke drank gemaakt van suikerriet, maar, waarschuwt Pérez Mora, "drink niet teveel".

Hij was zestig jaar getrouwd met Ediofina del Rosario García. Zij overleed in 1997. Samen kregen ze zes zonen en vijf dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met 41 kleinkinderen, achttien achterkleinkinderen en twaalf achterachterkleinkinderen.

Bij zijn familie staat Mora bekend om zijn geloof. Hij streeft ernaar een solide relatie met God op te bouwen en bidt tweemaal per dag de rozenkrans.

31 december 2018

5 tips voor goede voornemens: bid de rozenkrans in het nieuwe jaar!

Een van de beste voornemens die we kunnen maken is om elke dag van het nieuwe jaar de rozenkrans te bidden. Omdat veel mensen hun goede voornemens uiteindelijk niet uitvoeren of er niet in volharden geven wij hieronder enkele tips:

1. Het is belangrijk om niet te veel tegelijk te willen. Begin niet direct met elke dag het hele rozenhoedje (5 tientjes) te bidden (20 minuten) maar bouw het langzaam op. Begin bijvoorbeeld
met het dagelijks bidden van één tientje van de rozenkrans (1 Onze Vader, 10 Weesgegroeten en 1 Eer aan de Vader. Tijdsduur: 4 minuten.).

2. Zorg dat het snel een gewoonte wordt. Door elke dag op dezelfde tijd te bidden maak je er snel een vaste gewoonte van.

3. Wees gemotiveerd. Waarom wil je de rozenkrans bidden? Er zijn op deze blog veel verhalencitatenwonderen etc. (en er blijven steeds nieuwe komen) die kunnen helpen om de waarde van het rozenkransgebed te ontdekken.

4. Oplossingen. Bedenk van tevoren in welke situaties het moeilijk zal zijn om het voornemen vol te houden. Wees hierop voorbereid door vooraf een oplossing te bedenken. Bijvoorbeeld: Als ik 's avonds een vergadering heb, bid ik de rozenkrans in de lunchpauze.

5. Schrijf in je agenda. Schrijf NU op een aantal willekeurige dagen van het nieuwe jaar in je agenda 'rozenkrans bidden'. Zo wordt je er heel het jaar door aan herinnerd.

Zalig Nieuwjaar!
vuurwerk kerk


22 november 2018

De Rozenkrans redt Frankrijk van het protestantisme

La Rochelle
In de 17de eeuw, toen het protestantisme het koninkrijk Frankrijk gevaarlijk bedreigde, was het
de rozenkrans die het land bevrijdde. Aan het hoofd van een krachtig leger probeerde Lodewijk XIII de stad La Rochelle te onderwerpen, die door de Engelsen werd gesteund en de voornaamste toegang van het protestantisme in Frankrijk vormde.

Op bevel van de koning, werd eerst de Rozenkrans plechtig gebeden in het dominicanerklooster van Faubourg St.-Honoré te Parijs in aanwezigheid van het complete hof. Toen deed de koning een beroep op pater Louvet, O.P., een beroemd predikant van die tijd, om, samen met de andere pater van de dominicaner-orde, een missie te preken voor het leger. Zij deelden 15.000 rozenkransen uit onder de troepen, en iedere avond zagen de belegerde protestanten de katholieke troepen een Mariabeeld rond de stad dragen. Tijdens deze triomfantelijke fakkelprocessies werden liederen gezongen de rozenkrans gebeden.

De stad viel. De koning en de dominicanen traden het eerst de stad binnen. Zij droegen een enorme witte banier met blauwe rand, waarop was geschreven "Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo - Verheugt u, o Maagd Maria, die alle ketterijen van de wereld hebt verpletterd."

Als bewijs van dank liet koning Lodewijk XIII de kerk van O.L.Vrouw van de Overwinning bouwen in Parijs


- door: pater M. Domingo, O.P.

29 oktober 2018

Rijmpje over Dominicus die de rozenkrans kreegIn 1946 verscheen een boekje met rijmpjes over heiligen voor kinderen: ‘Roosjes uit de Hemeltuin’. Het bevat ook een rijmpje voor St. Dominicus die van Onze Lieve Vrouw in het jaar 1214 de rozenkrans ontving:

Opdat gij eens aan ons zoudt leren
Hoe met de rozenkrans wij allen
Maria ’t liefste konden eren,
Schonk zij eens u met welgevallen
Dit kralensnoer. Leer mij ook dit,
Dominicus, dat ‘k beter bid.

Roosjes uit de Hemeltuin. Utrecht/Antwerpen, De Fontein.

25 augustus 2018

Heilige Louis Marie Grignon de Montfort: apostel van de rozenkrans van jongs af aan


De heilige Louis Marie Grignon de Montfort was een van de grootste verspreiders van het rozenkransgebed.
Van kindsbeen af stelde hij alles in het werk om zijn zusje Louise de rozenkrans te laten bidden. Als ze hem blijk gaf van enige tegenzin gaf hij haar geschenkjes en zei hij haar: ‘Mijn liefste zusje, je zal op je mooist zijn en iedereen zal van je houden als je van God houdt.’ Terstond volgde ze hem en in navolging van haar broer spoorde ook zij haar vriendinnetjes aan om met haar de rozenkrans te bidden. En om hen ertoe over te halen alle dagen de rozenkrans te bidden, gaf hij hen als cadeautjes het mooiste en het beste wat hij bezat.

Uit: La vida del santo misionero apostolico

3 mei 2018

Heilige Antonius Maria Claret over de rozenkrans''Gelukkig de families die elke dag de rozenkrans bidden; Maria verkrijgt voor hen genaden tijdens hun leven, genaden in het uur van hun dood en buitengewone glorie in het Hemels Vaderland.''

- Heilige Antonius Maria Claret


1 juni 2017

De heilige paus Pius V over de rozenkransToen de dominicanen begonnen met het verspreiden van de rozenkrans werd dat gebed door de gelovigen zeer goed ontvangen. Zij die de rozenkrans met ijver begonnen te bidden veranderden in andere, betere mensen.

- Heilige paus Pius V