1 januari 2023

Moge hij rusten in vrede...Ter ere van paus Benedictus XVI vind u hier al zijn citaten over de rozenkrans die wij gepubliceerd hebben: citaten paus Benedictus XVI

30 november 2022

Een kort, ontroerend en waargebeurd verhaal: Het arme meisje en de rozenkrans

Zoals bij ons in Nederland op het feest van St. Nicolaas, zo krijgen in Wenen de kinderen geschenken met Kerstmis. In een kerkblad uit Wenen stond het volgende waargebeurde verhaal:
Het was avond en bijna Kerstmis. De winkels straalden in een stroom van licht en stalden de mooiste kindergeschenken uit. Vaders en moeders tilden hun kinderen op om hen al het moois te laten bewonderen. Toen, zo vertelde een mijnheer, zag ik een arm meisje van een jaar of vijf, dat haar neus plat tegen de winkelruit drukte en vol verlangen keek naar alles wat lag uitgestald. Ik kreeg medelijden, ging naar haar toe en zei: 'Zou je een pop willen hebben?' Het kind werd rood en verlegen, maar een blij verlangen schemerde in haar ogen. 'Kom' zei ik 'kies er maar een uit dan gaan we die kopen' De kleine keek mij aan en vroeg: 'Wilt u mij werkelijk wat geven?' 'Zeker kind' 'Dan zou ik liever geen pop hebben', zei ze. 'Hoezo geen pop?' vroeg ik. Het meisje zei: 'Ik zou graag een rozenkrans hebben. Mijn moeder is zeer ziek en zal sterven. Dus nu wilde ik graag elke avond het rozenhoedje met haar bidden.' En ontroerd zei ik tot mijzelf: Dit goede kind is een voorbeeld van ware christelijke naastenliefde voor ons allemaal.


23 september 2022

Heilige Antonius Maria Claret over de rozenkrans''Gelukkig de families die elke dag de rozenkrans bidden; Maria verkrijgt voor hen genaden tijdens hun leven, genaden in het uur van hun dood en buitengewone glorie in het Hemels Vaderland.''

- Heilige Antonius Maria Claret


18 juni 2022

‘s Werelds oudste man bid dagelijks de RozenkransZijn naam is Juan Vicente Pérez Mora, hij is Venezolaans, houdt van zijn katholieke geloof, bidt twee keer per dag de rozenkrans en staat in het Guinness Book of World Records vermeld als de oudste man ter wereld.


Mora werd geboren op 27 mei 1909 en werd onlangs 113 jaar.

In een artikel dat de website van de Guinness World Records op 17 mei 2022  publiceerde, zei Mora dat zijn geheim voor een lang leven is "hard werken, uitrusten op vrije dagen, vroeg naar bed gaan, elke dag een glas aguardiente drinken, God liefhebben en Hem altijd in je hart dragen".
Aguardiente is een sterke drank gemaakt van suikerriet, maar, waarschuwt Pérez Mora, "drink niet teveel".

Hij was zestig jaar getrouwd met Ediofina del Rosario García. Zij overleed in 1997. Samen kregen ze zes zonen en vijf dochters. Inmiddels is de familie uitgebreid met 41 kleinkinderen, achttien achterkleinkinderen en twaalf achterachterkleinkinderen.

Bij zijn familie staat Mora bekend om zijn geloof. Hij streeft ernaar een solide relatie met God op te bouwen en bidt tweemaal per dag de rozenkrans.

7 oktober 2021

7 oktober: Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans

Op 7 oktober 1571 vond de zeeslag bij Lepanto plaats. Aan de ene zijde vochten de moslims om Europa te veroveren terwijl aan de andere zijde de rooms katholieke alliantie tegen deze islamitische bedreiging streed. In Rome riep de Heilige Paus Pius V op tot het bidden van de rozenkrans om de overwinning in deze belangrijke slag te verkrijgen.
Maria verhoorde dit vurig rozenkransgebed. Zij kwam het katholieke volk te hulp en schonk het een glorierijke overwinning waardoor Europa behoed werd voor een islamitische overheersing. Nog voor het nieuws van deze victorie bekend was zag de Heilige Paus Pius V reeds in een visioen dat de moslims overwonnen waren. Als dank voor deze historische overwinning stelde hij het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in dat wij tot op de dag van vandaag vieren op 7 oktober.


Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans,
bid voor ons!

25 augustus 2020

Heilige Louis Marie Grignon de Montfort: apostel van de rozenkrans van jongs af aan


De heilige Louis Marie Grignon de Montfort was een van de grootste verspreiders van het rozenkransgebed.
Van kindsbeen af stelde hij alles in het werk om zijn zusje Louise de rozenkrans te laten bidden. Als ze hem blijk gaf van enige tegenzin gaf hij haar geschenkjes en zei hij haar: ‘Mijn liefste zusje, je zal op je mooist zijn en iedereen zal van je houden als je van God houdt.’ Terstond volgde ze hem en in navolging van haar broer spoorde ook zij haar vriendinnetjes aan om met haar de rozenkrans te bidden. En om hen ertoe over te halen alle dagen de rozenkrans te bidden, gaf hij hen als cadeautjes het mooiste en het beste wat hij bezat.

Uit: La vida del santo misionero apostolico

22 november 2019

De Rozenkrans redt Frankrijk van het protestantisme

La Rochelle
In de 17de eeuw, toen het protestantisme het koninkrijk Frankrijk gevaarlijk bedreigde, was het
de rozenkrans die het land bevrijdde. Aan het hoofd van een krachtig leger probeerde Lodewijk XIII de stad La Rochelle te onderwerpen, die door de Engelsen werd gesteund en de voornaamste toegang van het protestantisme in Frankrijk vormde.

Op bevel van de koning, werd eerst de Rozenkrans plechtig gebeden in het dominicanerklooster van Faubourg St.-Honoré te Parijs in aanwezigheid van het complete hof. Toen deed de koning een beroep op pater Louvet, O.P., een beroemd predikant van die tijd, om, samen met de andere pater van de dominicaner-orde, een missie te preken voor het leger. Zij deelden 15.000 rozenkransen uit onder de troepen, en iedere avond zagen de belegerde protestanten de katholieke troepen een Mariabeeld rond de stad dragen. Tijdens deze triomfantelijke fakkelprocessies werden liederen gezongen de rozenkrans gebeden.

De stad viel. De koning en de dominicanen traden het eerst de stad binnen. Zij droegen een enorme witte banier met blauwe rand, waarop was geschreven "Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo - Verheugt u, o Maagd Maria, die alle ketterijen van de wereld hebt verpletterd."

Als bewijs van dank liet koning Lodewijk XIII de kerk van O.L.Vrouw van de Overwinning bouwen in Parijs


- door: pater M. Domingo, O.P.