1 juni 2017

De heilige paus Pius V over de rozenkransToen de dominicanen begonnen met het verspreiden van de rozenkrans werd dat gebed door de gelovigen zeer goed ontvangen. Zij die de rozenkrans met ijver begonnen te bidden veranderden in andere, betere mensen.

- Heilige paus Pius V

23 februari 2017

De heilige Louis Marie Grignon de Montfort over bekering door de rozenkransIk ben mensen op mijn weg tegengekomen op wie de beste preken geen enkele indruk hadden gemaakt, maar die op mijn aanraden zijn begonnen om dagelijks de rozenkrans te bidden, en die zich daardoor bekeerd hebben en zich helemaal aan God hebben gegeven.

- Heilige Louis Marie Grignion de Montfort

31 december 2016

5 tips voor goede voornemens: bid de rozenkrans in het nieuwe jaar!

Een van de beste voornemens die we kunnen maken is om elke dag van het nieuwe jaar de rozenkrans te bidden. Temeer daar 2017 het eeuwfeest is van de verschijningen van Maria te Fatima. Omdat veel mensen hun goede voornemens uiteindelijk niet uitvoeren of er niet in volharden geven wij hieronder enkele tips:

1. Het is belangrijk om niet te veel tegelijk te willen. Begin niet direct met elke dag het hele rozenhoedje (5 tientjes) te bidden (20 minuten) maar begin met het dagelijks bidden van één tientje van de rozenkrans (1 Onze Vader, 10 Weesgegroeten en 1 Eer aan de Vader. Tijdsduur: 4 minuten.).

2. Zorg dat het snel een gewoonte wordt. Door elke dag op dezelfde tijd te bidden maak je er snel een vaste gewoonte van.

3. Wees gemotiveerd. Waarom wil je de rozenkrans bidden? Er zijn op deze blog veel verhalencitatenwonderen etc. (en er blijven steeds nieuwe komen) die kunnen helpen om de waarde van het rozenkransgebed te ontdekken.

4. Oplossingen. Bedenk van tevoren in welke situaties het moeilijk zal zijn om het voornemen vol te houden. Wees hierop voorbereid door vooraf een oplossing te bedenken. Bijvoorbeeld: Als ik het te druk heb dan doe ik iets minder belangrijks niet en bid ik toch de rozenkrans.

5. Schrijf in je agenda. Schrijf NU op een aantal willekeurige dagen van het nieuwe jaar in je agenda 'rozenkrans bidden'. Zo wordt je er heel het jaar door aan herinnerd.

Zalig Nieuwjaar!

27 december 2016

Een kort, ontroerend en waargebeurd verhaal: Het arme meisje en de rozenkrans

Zoals bij ons in Nederland op het feest van St. Nicolaas, zo krijgen in Wenen de kinderen geschenken met Kerstmis. In een kerkblad uit Wenen stond het volgende waargebeurde verhaal:
Het was avond en bijna Kerstmis. De winkels straalden in een stroom van licht en stalden de mooiste kindergeschenken uit. Vaders en moeders tilden hun kinderen op om hen al het moois te laten bewonderen. Toen, zo vertelde een mijnheer, zag ik een arm meisje van een jaar of vijf, dat haar neus plat tegen de winkelruit drukte en vol verlangen keek naar alles wat lag uitgestald. Ik kreeg medelijden, ging naar haar toe en zei: 'Zou je een pop willen hebben?' Het kind werd rood en verlegen, maar een blij verlangen schemerde in haar ogen. 'Kom' zei ik 'kies er maar een uit dan gaan we die kopen' De kleine keek mij aan en vroeg: 'Wilt u mij werkelijk wat geven?' 'Zeker kind' 'Dan zou ik liever geen pop hebben', zei ze. 'Hoezo geen pop?' vroeg ik. Het meisje zei: 'Ik zou graag een rozenkrans hebben. Mijn moeder is zeer ziek en zal sterven. Dus nu wilde ik graag elke avond het rozenhoedje met haar bidden.' En ontroerd zei ik tot mijzelf: Dit goede kind is een voorbeeld van ware christelijke naastenliefde voor ons allemaal.


20 oktober 2016

Een blinde bid de rozenkrans en kan weer zien!

In Oisterwijk in Brabant wordt Onze Lieve Vrouw vereerd onder de naam: "Maria van Mirakelen." En dat die naam zeer terecht is blijkt wel uit het volgende verhaal:

Er was in Oisterwijk een zekere Leonardus Laurenszoon. Toen de vrouw van deze Leonardus overleed, bleef hij twee jaar in de rouw en huwde toen met een zekere Annemieke de dochter van de bakker. Hij had reeds vijf kinderen van zijn overleden vrouw en nu schonk Onze Lieve Heer tot de grote vreugde van Leonardus en Annemieke hen nog acht kinderen. Zo zaten ze uiteindelijk elke dag met z'n vijftienen aan tafel en 's avonds baden zij allen samen de rozenkrans. Ieder mocht een tientje voorbidden, tot de kleinste toe, die nauwelijks praten kon. Ze waren tevreden en gezond.

Doch in het twintigste jaar van hun trouw, toen enige kinderen reeds getrouwd waren, kreeg Annemieke een gezwel rond haar ogen. Het gezwel werd met de week donkerder en ging uiteindelijk zwart open. Geen dokter uit heel Brabant kon Annemieke helpen. Toen zij alles geprobeerd hadden en zij na vier jaren helemaal blind werd, zei haar jongste dochter, die voor haar moeder een grote bewondering had: "Laten we bidden bij Onze Lieve Vrouw van Mirakelen" En aan de arm van haar dochter ging zij negen eerste Zaterdagen van de negen opeenvolgende maanden naar het beeld van Onze Lieve Vrouw. En iedere keer bad zij: "Ik heb mijn dertien kinderen zolang ze thuis waren, iedere avond op u hun ogen doen richten door het bidden van de rozenkrans. Geef toch dat ik alstublieft nog een korte tijd kan zien, voordat ik sterven zal." De negende Zaterdag viel precies op de vijf en twintigste trouwdag van Leonardus en Annemieke. En alle dertien kinderen, gingen die negende keer mee met Annemieke en Leonardus naar Onze Lieve Vrouw. En toen ze daar zo tezamen, volgens hun oude gewoonte weer ieder een tientje van de rozenkrans voorbaden, en Annemieke haar tranen pijn deden in haar zere ogen, slikte ze ineens haar keel toe en riep: "Maar kinder! ik zie... ik zie!"....

Ja, zeggen de mensen van de streek, Annemieke was toch maar een doodgewoon mens. Maar zij bad de rozenkrans en Onze Lieve Vrouw deed voor haar een wonder.

13 oktober 2016

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Het is vandaag, 13 oktober, precies 99 jaar geleden dat Maria in Fatima voor de laatste keer verscheen aan de drie herderskinderen Lucia, Jacinta en Francisco. In totaal verscheen ze 6 maal in Fatima aan die drie kinderen.

Tijdens de verschijningen riep zij onder andere op tot het bidden van de rozenkrans.

Tijdens de laatste verschijning op 13 oktober 1917 sprak zij: ‘‘Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik kom u vragen om alle dagen het Rozenhoedje te bidden en van leven te veranderen.’’

Zie ook: 'Fatima' op deze blog.

7 oktober 2016

De rozenkrans en de zeeslag van Lepanto

Op 7 oktober 1571 vond de zeeslag bij Lepanto plaats. Aan de ene zijde vochten de moslims om Europa te veroveren terwijl aan de andere zijde de rooms katholieke alliantie tegen deze islamitische bedreiging streed. In Rome riep de Heilige Paus Pius V op tot het bidden van de rozenkrans om de overwinning in deze belangrijke slag te verkrijgen.
Maria verhoorde dit vurig rozenkransgebed. Zij kwam het katholieke volk te hulp en schonk het een glorierijke overwinning waardoor Europa behoed werd voor een islamitische overheersing. Nog voor het nieuws van deze victorie bekend was zag de Heilige Paus Pius V reeds in een visioen dat de moslims overwonnen waren. Als dank voor deze historische overwinning stelde hij het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in dat wij tot op de dag van vandaag vieren op 7 oktober.


Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans,
bid voor ons!