Geheimen

Tijdens het bidden van de rozenkrans overweegt men bij elk 'tientje' een van de 'geheimen' (of beter gezegd 'mysteries') van het leven van Jezus.
Als men de gehele rozenkrans bidt (dat is traditioneel 3 keer rond of, als u de geheimen van het licht meerekent, 4 keer rond.) worden alle geheimen overwogen.
Als men de rozenkrans één keer rond bidt (5 tientjes) worden alleen de geheimen die bij die dag horen overwogen. (zie hieronder). Men noemt het dan ook wel een rozenhoedje.

Dit zijn de geheimen van de rozenkrans:

Blijde geheimen (maandag en zaterdag)

De Engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.
Jezus wordt in de tempel opgedragen.
Jezus wordt in de tempel teruggevonden.


Geheimen van het Licht (donderdag)

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.
Jezus veranderd water in wijn op de bruiloft van Kana.
Jezus verkondigd het Rijk Gods en roept op tot bekering.
Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor.
Jezus stelt het Allerheiligst Sacrament van de Eucharistie in.


Droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)

Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
Jezus wordt gegeseld.
Jezus wordt met doornen gekroond.
Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
Jezus sterft aan het kruis.


Glorievolle geheimen (zondag en woensdag)

Jezus verrijst uit de doden.
Jezus stijgt op ten hemel.
De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen.
Maria wordt in de hemel opgenomen.
Maria wordt in de hemel gekroond.