1 mei 2015

Gebed tot Sint Jozef

Gebed tot Sint Jozef

Heilige Jozef, die als beschermvader van het kind Jezus, Hem met zo grote getrouwheid vergezelde op al zijn reizen. Wees zo goed, bid ik u, mijn geleider en steun te zijn op al mijn wegen, mijn voorspraak en voorlichting bij al mijn werken. Sta nooit toe, dat ik van de rechte weg van rechtvaardigheid afdwale, die mij door de goddelijke geboden is aangewezen.
Verkrijg voor mij, dat ik uw deugden van trouw, ijver en volharding moge navolgen.
Behoed mij voor alle gevaren, versterk mij in alle moeilijkheden.
Gewaardig u mij onder het getal van uw beschermelingen aan te nemen, mij te sterken in mijn zwakheden, mij te troosten in mijn droefheden en mij bij te staan in het uur van mijn dood.
Heilige Jozef, bid voor mij. Amen.