26 oktober 2015

Het gezin en de rozenkrans: een verzameling citaten


''Als u wilt, dat de vrede heerst in uw gezin, bid dan gezamenlijk het rozenhoedje.''

- Heilige Paus Pius X


''Het bidden van de Rozenkrans is voor alle gelovigen, zelfs voor de eenvoudigsten onder hen, een makkelijke en snelle manier om hun geloof te sterken. Maar wat we vooral wensen, is dat het Rozenkransgebed binnen de gezinnen wordt uitgedragen, vroom in ere wordt gehouden en steeds verder verbreid.''

- Paus Pius XI


Wat het is een lieflijk en God welgevallig schouwspel, als bij het vallen van de avond in het Christelijk gezin de telkens herhaalde lofprijzingen weerklinken ter ere van de verheven Hemelkoningin. Dan verenigt de voor het Mariabeeld gezamenlijk gebeden Rozenkrans in wonderlijke eensgezindheid van hart de ouders en de kinderen, die van hun dagelijks werk zijn thuisgekomen; diezelfde rozenkrans verbindt hen vroom met de afwezigen en de afgestorvenen; allen worden hierdoor ten slotte met een zoete band van liefde aan de Allerheiligste Maagd gebonden, die als een liefdevolle moeder te midden van de schaar harer kinderen komt en over hen overvloedige gaven van eendracht en huiselijke vrede doet nederdalen.

- Paus Pius XII

En samen, in het gezin, de Rozenkrans bidden is heel mooi, het geeft veel kracht! Ook voor elkaar bidden: de man voor de vrouw, de vrouw voor de man, beide voor de kinderen, de kinderen voor de ouders, voor de grootouders… Voor elkaar bidden. Dat is bidden in het gezin, en maakt het gezin sterk: het gebed.

- Paus Franciscus