22 november 2018

De Rozenkrans redt Frankrijk van het protestantisme

La Rochelle
In de 17de eeuw, toen het protestantisme het koninkrijk Frankrijk gevaarlijk bedreigde, was het
de rozenkrans die het land bevrijdde. Aan het hoofd van een krachtig leger probeerde Lodewijk XIII de stad La Rochelle te onderwerpen, die door de Engelsen werd gesteund en de voornaamste toegang van het protestantisme in Frankrijk vormde.

Op bevel van de koning, werd eerst de Rozenkrans plechtig gebeden in het dominicanerklooster van Faubourg St.-Honoré te Parijs in aanwezigheid van het complete hof. Toen deed de koning een beroep op pater Louvet, O.P., een beroemd predikant van die tijd, om, samen met de andere pater van de dominicaner-orde, een missie te preken voor het leger. Zij deelden 15.000 rozenkransen uit onder de troepen, en iedere avond zagen de belegerde protestanten de katholieke troepen een Mariabeeld rond de stad dragen. Tijdens deze triomfantelijke fakkelprocessies werden liederen gezongen de rozenkrans gebeden.

De stad viel. De koning en de dominicanen traden het eerst de stad binnen. Zij droegen een enorme witte banier met blauwe rand, waarop was geschreven "Gaude, Maria Virgo, cunctas haereses sola interemisti in universo mundo - Verheugt u, o Maagd Maria, die alle ketterijen van de wereld hebt verpletterd."

Als bewijs van dank liet koning Lodewijk XIII de kerk van O.L.Vrouw van de Overwinning bouwen in Parijs


- door: pater Maria-Dominicus, O.P.