Drie Weesgegroetjes


Bid elke ochtend bij uw morgengebed en elke avond bij uw avondgebed een Onze Vader en drie Weesgegroetjes. 

Bid na elk van deze drie Weesgegroetjes het volgende schietgebedje: 'Door uw onbevlekte Ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.'


De devotie van de drie Weesgegroetjes is aanbevolen en verspreid door verschillende heiligen. Zij was zeer populair en wordt tot op de dag van vandaag nog beoefend door ontelbare katholieken.