25 november 2014

Gebed van de Zalige Bartolo Longo

"O, gezegende Rozenkrans van Maria,
zoete ketting die ons met God verenigt,
liefdesband die ons met de engelen verbindt,
reddingstoren tegen de aanslagen van de hel,
veilige haven in onze universele schipbreuk,
we zullen u nooit verlaten.

U zult onze troost zijn in het uur van onze dood:
aan u de laatste kus als het leven wegebt.

O, Maria, het laatste woord dat over onze lippen komt
zal uw zoete naam zijn,
O Koningin van de Rozenkrans,
O liefste moeder,
O toevlucht der zondaars,
O verheven troosteres van de bedroefden.
Moge u overal gezegend zijn,
nu en altijd, op aarde en in de hemel."

- Zalige Bartolo Longo