20 december 2014

Meditatie over de rozenkrans

De monnik die de onderstaande overweging heeft geschreven laat Jezus tot ons spreken:

''Er zijn geen problemen of moeilijkheden die niet kunnen worden opgelost 
door een trouwe en volhardende toevlucht tot Mijn Moeders allerheiligste rozenkrans.
De rozenkrans is de gave van Mijn Moeder Maria aan de armen en de eenvoudigen, 
aan de kleinen die in staat zijn om het Evangelie in al haar puurheid te horen 
en het te beantwoorden met een edelmoedig hart.
Het is zijn dezen
 -de kinderlijke en de zwakken, de armen en de vertouwvollen- 
aan wie de rozenkrans is gegeven.
De rozenkrans behoort hen toe.

Er is geen lijden dat niet kalm kan worden gedragen 
zolang een ziel de rozenkrans maar bid.
Door de rozenkrans komt de genade en de kracht van de mysteries van Mijn leven 
dóór Mijn Moeders Onbevlekt Hart 
in de harten van de kleinen die Haar aanroepen 
terwijl zij het 'Wees gegroet' van de Engel herhalen.

Er zijn ziektes die genezen kunnen worden door de rozenkrans
Er zijn donkere wolken van verwarring 
die enkel door de rozenkrans kunnen worden weggeblazen,
en dat is omdat de rozenkrans het favoriete gebed van Mijn Moeder is,
een gebed dat ontstond in de hoogste hemelen
en door de Aartsengel naar de aarde werd gedragen.
een gebed dat galmde en aanzwol in de Kerk door de eeuwen heen,
een gebed, geliefd bij al Mijn heiligen,
een gebed van ontwapenende kracht en onmetelijke diepte.

Er zijn mensen die het bidden van de rozenkrans moeilijk vinden.
De moeilijkheid ligt echter niet in de rozenkrans 
maar in de degenen die het moeilijk vinden om in de eenvoud ervan binnen te treden.

Nodig zielen uit om de rozenkrans te bidden;
want door het bidden van de rozenkrans 
zal Ik de zieken naar geest en lichaam genezen,
door de rozenkrans zal Ik vrede geven waar conflicten zijn,
door de rozenkrans zal Ik van grote zondaars, grote heiligen maken,
door de rozenkrans zal Ik Mijn priesters heiligen,
en vreugde geven aan hen die zich aan Mij hebben toegewijd,
door de rozenkrans zal Ik in nieuwe roepingen doen opbloeien in overvloed.

Luister dan naar de oproep van Mijn Moeder in zoveel plaatsen.
Luister naar Haar en neem Haar oproep ter harte,
bid de rozenkrans en Mijn Vader zal voor jou, net zoals eens voor Haar, wonderbare dingen doen.''