8 mei 2015

Het Regina Caeli

Regina Caeli Koningin des hemels. Fresco Fra Angelico Regina Coeli Kroning van MariaIn de paastijd wordt het Angelusgebed vervangen door het Regina Caeli.

Het Regina Caeli

Koningin des hemels, verheug u, Alleluja!
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, Alleluja!
Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, Alleluja!
Bid God voor ons, Alleluja!

Verheug en verblijd u, Maagd Maria, Alleluja!
Want de Heer is waarlijk verrezen, Alleluja!

Laat ons bidden.
God, Gij hebt U gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus; wij smeken U: geef, dat wij door zijn Moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven.
Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.


'Bid God voor ons' wordt gericht tot Maria en betekent: 'Bid tot God voor ons'