31 augustus 2016

Heilige Louise de Marillac over hoe vaders en moeders de rozenkrans zouden moeten bidden

''Men kan de ouders niet altijd de gebreken van hun kinderen aanrekenen, vooral niet wanneer de ouders hun kinderen hebben onderricht en het goede voorbeeld hebben gegeven.

Ouders, houd niet op met bidden voor uw kinderen: Gods genade kan verharde harten raken.

Beveel uw kinderen aan het Onbevlekt Hart van Maria aan.

Als ouders de rozenkrans bidden zouden ze aan het eind van elk tientje van de rozenkrans hun rozenkrans moeten opheffen en tegen Maria moeten zeggen:

Verbind met deze kralen mijn kinderen aan uw Onbevlekt Hart!''

- St. Louise de Marillac