7 oktober 2016

De rozenkrans en de zeeslag van Lepanto

Op 7 oktober 1571 vond de zeeslag bij Lepanto plaats. Aan de ene zijde vochten de moslims om Europa te veroveren terwijl aan de andere zijde de rooms katholieke alliantie tegen deze islamitische bedreiging streed. In Rome riep de Heilige Paus Pius V op tot het bidden van de rozenkrans om de overwinning in deze belangrijke slag te verkrijgen.
Maria verhoorde dit vurig rozenkransgebed. Zij kwam het katholieke volk te hulp en schonk het een glorierijke overwinning waardoor Europa behoed werd voor een islamitische overheersing. Nog voor het nieuws van deze victorie bekend was zag de Heilige Paus Pius V reeds in een visioen dat de moslims overwonnen waren. Als dank voor deze historische overwinning stelde hij het feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans in dat wij tot op de dag van vandaag vieren op 7 oktober.


Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans,
bid voor ons!