29 oktober 2018

Rijmpje over Dominicus die de rozenkrans kreegIn 1946 verscheen een boekje met rijmpjes over heiligen voor kinderen: ‘Roosjes uit de Hemeltuin’. Het bevat ook een rijmpje voor St. Dominicus die van Onze Lieve Vrouw in het jaar 1214 de rozenkrans ontving:

Opdat gij eens aan ons zoudt leren
Hoe met de rozenkrans wij allen
Maria ’t liefste konden eren,
Schonk zij eens u met welgevallen
Dit kralensnoer. Leer mij ook dit,
Dominicus, dat ‘k beter bid.

Roosjes uit de Hemeltuin. Utrecht/Antwerpen, De Fontein.